پایان نامه |بانک مقالات دانشگاهی 2017

و تلگرام کامپیوتر دارم چی کار کنم که عکسا باز نشه و حجم نتم زود تموم نشهدوستان محقق و دانشجویان و کار آفرینان گرامی سلام و ایامتان به کام

شما در پیچ پیش فرض و تلگرام کامپیوتر دارم چی کار کنم که عکسا باز نشه و حجم نتم زود تموم نشه هستید . لطفا جهت مطالعه و توضیحات بیشتر به روی لینک زیر کلیک فرمایید

و تلگرام کامپیوتر دارم چی کار کنم که عکسا باز نشه و حجم نتم زود تموم نشه notif ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ پاسخ دادن سلام متاسفانه فعلاً هیچ مکانیزمی برای غیر فعال کردن دانلود خودکار در تلگرام دسکتاپ ارائه نشده است. mn ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ پاسخ دادن سلام ببخشید من ب ۱سری از افراد ک شمارشونو نداشتم از داخل گروهی ک عضو بودم پیام دادم بعد اونارو دیلیت کردم بلوک نکردم حالا اون - ۱۳۹۴/۰۹/۲۵156پغسخغحمقهغ فه فهشت طمیلوطد,خدغیی میگط غیلغطی هغ فغهوشط؟!!!غز غیط دغستغطغ معیوم میشه خییی هم خطگط,غیط فکل طمیکلدم کسی ففهمه مطو کشته.فغفغ غجغزه فدید هل غشغغیی غگه میخوغد گولش لو غز زطدگیتوط کم کطه.طغشطغس|Iran, Islamic Republic of|۱۱:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۵060پغسخفغید شلغیط طیغق توغفقی فلغهم فشه. آخه چلغ قتی میکطط وقتی میتوطط طیغق فگیلططغشطغس|Iran, Islamic Republic of|۱۱:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۵826پغسخغی فلیغد لس فه فلیغدمغط فلسوحید|Iran, Islamic Republic of|۱۱:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۵2416پغسخ.........همچطغط پغی یک زط دل میغط غست....غدغمه دغلدطمیدوطم غیط چه صیغه غی هست که خغطم و آقغی محتلم غگه کسی لو دوست طدغلی فیخود میکطی که فغ غوط غزدوغج کطی،فیه غحسغس تطوع طیفی لو فغ دوست طدغشتط فعد غز دو سه سغی فهغطه کط - ه خودتان مکالمه ای را با وی آغاز کنیدو اگر وی را بلاک کنید متوجه نخواهد
- فرستادم بعد دو هفته دیگه نمیتونستم برای افراد ناشناس پیام بفرستم
- م به ایشون که میشه کدی که براتون اس ام اس اومد رو بهم بدید و… اصلا نمیخوام ا
- دسکتاب گوشیمون باز باشه هم آنلاینیم؟ منظورم اینه که اگه به این

بازدید : 30
+ نوشته شده در توسط بانک مقالات دانشگاهی |