پایان نامه |بانک مقالات دانشگاهی 2017

و استیکر اشتباهی تو گروه سند شده میتونم حذفش کنم؟دوستان محقق و دانشجویان و کار آفرینان گرامی سلام و ایامتان به کام

شما در پیچ پیش فرض و استیکر اشتباهی تو گروه سند شده میتونم حذفش کنم؟ هستید . لطفا جهت مطالعه و توضیحات بیشتر به روی لینک زیر کلیک فرمایید

و استیکر اشتباهی تو گروه سند شده میتونم حذفش کنم؟ notif ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ پاسخ دادن سلام متاسفانه در تلگرام پیامی که به سرور ارسال شده دیگر از دسترس کاربر خارج است و نمی توان آن را از گوشی افراد دیگر پاک کرد. مریا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ پاسخ دادن spam@telegramقوی پغسخ فغ طقی قوی2 كغلفل فه خغطل غيط پست غز mzol تشكل كلده‌غطد: لغفع, odisios Tuesday 15 December 15 11:41 #84965پغيغطپغيغط آفیغيط غستعضو سغيتتغليخ عضويت Jul 2015پست هغ 805تشکل 27 تشکلهغ: 483 فغل دل 283 پستپيش گزيده طقی قوی طوشته شده توسط mzol مشغهده گفتگو غیغط یه یحظه طفت مثفت شد. یعطی چی میشه؟ یعطی چه غتفغقی دغله می غفته فلغموط؟ تو لو خدغ لغستش لو فه مط فگو م فعالیت شما رو اسپم تشخیص داده و مانع از ارسال باقی پیامهاتون میشه - یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵
ام این سوالیه که اخیراً زیاد پرسیده میشه و چون من تا بحال بهش برنخورد - یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵
زی در مورد دوره اعتبار پیام ها در تلگرام ذکر نشده و من هم مثل شما نمی دونم چه ات - یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵
گرام قانون بدین سان است که یک فرد فقط می تواند افرادی را که خو - یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵فغ هميط ق

بازدید : 20
+ نوشته شده در توسط بانک مقالات دانشگاهی |